E: info@dolbd.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten

Dol BD heeft de passie, deskundigheid en vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen.

Een ideale combinatie bij juist gemeentelijke organisaties en semi-overheidsinstellingen waar

veel partijen inspraak hebben en politieke afwegingen gemaakt dienen te worden.

 

Overzicht recente projecten

Kwartiermaker datamanagement bij het Interne Dienstencentrum van de gemeente Den Haag,

waarbij per productgroep de behoefte aan verantwoording- en stuurinformatie is geïnventariseerd.

Het de beschikbare data uit diverse bronnen zijn praktische dashboards samengesteld, dusdanig dat

de medewerkers hun proces kunnen sturen en analyses kunnen uitvoeren.

 

Voor Saver is het proces van de invoering van boardcomputers en het digitaliseren van het werkproces begeleid.

 

Het aansturen van alle beheerders van de openbare ruimte bij Gemeente Boskoop, waarbij integrale aanpak van de openbare ruimte, het uitvoeren van projecten begeleiden van de aanbestedingen en de voorbereidingen voor een fusie kernpunten zijn.

 

Het voeren van het management over de afdelingen Marketing en Verkoop bij het

BAT (Brabants AfvalTeam). De managementfunctie is ingevuld om tijdelijk leiding te geven aan de afdelingen, processen te implementeren en een accountmanager in te werken en te positioneren. Tevens is de resultaatverantwoordelijk van de afdeling nader vormgegeven.

 

Bij Stichting Kringloper zijn het bedrijf en de bedrijfsvoering doorgelicht. Een tal van verbetermogelijkheden is geadviseerd om op kort en langer termijn de winstgevendheid van de organisatie te vergroten. Tevens is de afhankelijkheid van de bestuurder en Stichting KANS (verzorger van additioneel arbeid) bekeken en is een voorstel gedaan voor een nieuwe entiteit en organisatievorm.

 

Het voeren van het management bij Saver over de afdelingen Projecten en Verkoop, waarbij ook de taken Inkoop, Investeringen, Outletmanagement afvalstoffen en Communicatie zijn opgenomen. De management functie is ingevuld om stabiliteit aan de organisatie te geven tijdens de werving van een nieuwe manager. Tevens zijn gelijktijdig de processen geanalyseerd en verbeteringen in de bedrijfsvoering aangebracht

 

Het opzetten van de regie bij Veeg- en Straatbedrijf Den Haag op het integraal

schoonmaken Van de stad Den Haag, waarbij een rationeel veegplan is opgesteld

en de samenwerking met verschillende partners is vormgegeven

 

Het realiseren van de fusie tot Veeg- en Straatbedrijf Den Haag en het opzetten

van een nieuw bedrijfsbureau

 

 

Een compleet en gespecificeerd overzicht van alle uitgevoerde projecten sturen wij u

zonder verplichtingen toe; laat ons via info@dolbd.nl deze vraag en uw gegevens weten.