E: info@dolbd.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een tijdelijk capaciteitsprobleem of bij behoefte aan extra ondersteuning om plannen en ambities te verwezenlijken. Dol BD geeft behalve de gewenste ondersteuning nieuwe impulsen aan de organisatie.

Is er specifieke expertise nodig binnen uw organisatie? Dol BD zoekt binnen haar netwerk de juiste man of

vrouw waarvan wij reeds beoordeeld hebben dat hij of zij aan hoge eisen voldoet.

 

Advies

Voor lastige vraagstukken maken wij een goede en handzame analyse, gevolgd door een praktisch plan

van aanpak. Van daaruit zal Dol BD een advies uitbrengen. Uiteindelijk ligt de focus op een intensieve

begeleiding bij het implementeren van de veranderingen.

 

Begeleiding fusies en reorganisaties

Wij voeren doelgerichte gesprekken met uw managers om optimaal gebruik te maken van hun kennis.

Maar ook andere betrokken partijen (b.v. personeel, ondernemingsraden en externe partijen)

worden betrokken bij veranderingen. En juist daar ligt de kracht van Dol BD; het vermogen om

alle partijen positief en gelijkgestemd te krijgen en daarmee stevige bruggen te bouwen.

 

Interim management

Bij het tijdelijk invullen van managementfuncties worden alle bovenstaande aspecten

meegenomen, zodat bij afronding van het termijn een betere en stevige basis is gelegd.

Dol BD is gericht op het overwinnen van barrières en het ontdekken van nieuwe

mogelijkheden, waar bij de uitvoering van projecten het bedrijfsbelang voorop blijft staan.

Het vernieuwen en implementeren van strategische- en operationele doelstellingen vormt

de core business van Dol BD.

 

Diensten